ثبت نام جدید

لینک محل پرداخت

متقاضیان محترم توجه فرمایند: به دلیل عدم اعلام کد رشته محل ها از سوی سازمان سنجش ،گروه حمایت از استعدادهای درخشان نسبت به اختصاص کد رشته محل اقدام نموده است .لطفا از کدرشته های درج شده استفاده نمایید.

مهلت تکمیل مدارک برای ورود به دوره دکترا تا ۱۲ خرداد تمدید شد

دکترا کارشناسی ارشد
فراخوان پذیرش دکترای بدون آزمون
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون
رشته‌های مورد پذیرش دکترا
رشته‌های مورد پذیرش کارشناسی ارشد
آیین‌نامه پذیرش دکترای بدون آزمون

اصلاحیه آیین‌نامه پذیرش دکترای بدون آزمون
آیین‌نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون
اصلاحیه آیین‌نامه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون
فرم شماره یک (دکترا)

فرم شماره دو (دکترا)

فرم شماره سه (دکترا)
فرم شماره یک (کارشناسی ارشد)

فرم شماره دو (کارشناسی ارشد)

در صورتی که در فرآیند ثبت نام با مشکلی برخورد کردید سوال خود را به ایمیل psalehpoor@tabrizu.ac.ir ارسال فرمایید.

کد ملی
شماره شناسنامه