سیستم ثبت نام آزمون زبانکارنامه آزمون از تاریخ ۲۰ خرداد از اتاق ۱۰۵(آقای محمدزاده) واقع در آموزش کل دانشگاه تبریز قابل دریافت است.

نمرات آزمون زبان اعلام شد.

در صورت بروز مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه مشکل خود را به ایمیل psalehpoor@tabrizu.ac.ir ارسال نمایید.
نام کاربری(کد ملی)
رمز عبور